[WP] Recent Posts by Category Widget With Thumbnail

Functionsphp [php] function wpb_postsbycategory() { // the query $the_query = new WP_Query( array( ‘category_name’ => ‘announcements’, ‘posts_per_page’ => 10 ) ); // The Loop if ( $the_query->have_posts() ) { $string .= ‘<ul class="postsbycategory widget_recent_entries">’; while ( $the_query->have_posts() ) { $the_query->the_post(); if ( has_post_thumbnail() ) { $string .= ‘<li>’; $string .= ‘<a href="’ . get_the_permalink() .’"… Continue reading [WP] Recent Posts by Category Widget With Thumbnail

[WP]: Related Posts with Thumbnails in WordPress without Plugins

// Lưu ý: chỉ dành cho bài viết đang hiển thị. Sẽ không hiển thị với Page, Homepage 1. Hiển thị danh sách bài viết liên quan có cùng danh mục (category) với bài viết đang hiển thị. [php] <?php $orig_post = $post; global $post; $categories = get_the_category($post->ID); if ($categories) { $category_ids = array(); foreach($categories… Continue reading [WP]: Related Posts with Thumbnails in WordPress without Plugins

[WP]: breadcrumbs

Chèn vào Function.php [php] /** * Đăng Ký breadcrumbs * Sử dụng: <?php fr_breadcrumbs(); ?> đặt vào vị trí cần hiển thị. */ /** * Breadcrumb */ function fr_breadcrumbs() { $delimiter = ‘»’; $home = ‘Trang chủ’; // chữ thay thế cho phần ‘Home’ link $before = ‘<span class="current">’; // thẻ html đằng trước mỗi… Continue reading [WP]: breadcrumbs

Published
Categorized as Breadcrumb

[WP]: KÍCH HOẠT MULTISITE

Bước 1: Tắt tất cả các Plugin Bước 2: Mở File Config.php và chèn đoạn code sau bên dưới <?php [php] define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true ); [/php] Bước 3: Vào lại trang quản trị WordPress tìm mục Tools -> Network Setup và làm theo hướng dẫn của WordPress Bước 4: Kích hoạt lại các Plugin (Lưu… Continue reading [WP]: KÍCH HOẠT MULTISITE

[WP]: How to Generate a Table of Contents for Posts

Table of Contents for Posts

for Functions.php [php] // Inject the TOC on each post. add_filter(‘the_content’, function ($content) { global $tableOfContents; $tableOfContents = " <div class=’h5′> Table of Contents <span class=’toggle’>+ show</span> </div> <div class=’items’> <div class=’item-h2′> <a href=’#preface’>Preface</a> </div> "; $index = 1; // Insert the IDs and create the TOC. $content = preg_replace_callback(‘#<(h[1-6])(.*?)>(.*?)</\1>#si’, function ($matches) use (&$index, &$tableOfContents)… Continue reading [WP]: How to Generate a Table of Contents for Posts

[PHP] Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại

Tôi nghĩ có đôi lúc bạn sẽ cần dùng đến đường dẫn trang hiện tại, ví dụ bạn cần lưu đường dẫn vào 1 biến tạm để nếu nhấn nút Back sẽ trở lại đúng trang đó, kiểm tra người dùng đang ở trang nào, đang thao tác những gì….Nói chung yêu cầu thì muôn… Continue reading [PHP] Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại

4 bước để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Chuyển đổi số đang là mục tiêu hàng đầu của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh đoàn tàu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến gần. Vậy doanh nghiệp Việt Nam cần trang bị những gì và phải làm như thế nào để chuyển đổi số thành công? Tại Hội thảo “Chuyển đổi số… Continue reading 4 bước để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Một số công cụ và nền tảng hữu ích hỗ trợ chuyển đổi số

Yếu tố “số” đóng vai trò quan trọng trên hành trình, vì thế doanh nghiệp nên áp dụng các công cụ, nền tảng số vào hoạt động kinh doanh để tăng hiệu quả cho cả 4 yếu tố như trên. 1. Nhóm công cụ tăng năng suất làm việc cá nhân Airtable: Công cụ này… Continue reading Một số công cụ và nền tảng hữu ích hỗ trợ chuyển đổi số

Chuyển đổi số doanh nghiệp: Kinh nghiệm từ quốc tế

Chuyển đổi số là cuộc đua cam go cho mọi doanh nghiệp. Việt Nam có thể học được gì từ thành công của một số doanh nghiệp trên thế giới? Ngày càng có nhiều doanh nghiệp bước vào quá trình chuyển đổi số, tác động sâu sắc đến các hoạt động, quy trình và mô hình… Continue reading Chuyển đổi số doanh nghiệp: Kinh nghiệm từ quốc tế