[WP] Tạo Plugin Mới

[php]
<?php
/**
* Plugin Name: Newplugin
* Plugin URI: freesaler.com // Địa chỉ trang chủ của plugin
* Description: Đây là plugin mới
* Version: 1.0 // Đây là phiên bản đầu tiên của plugin
* Author: sonlts// Tên tác giả, người thực hiện plugin này
* Author URI: http://freesaler.com // Địa chỉ trang chủ của tác giả
* License: GPLv2 or later // Thông tin license của plugin, nếu không quan tâm thì bạn cứ để GPLv2 vào đây
*/
?>
[/php]

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *