[WP]: KÍCH HOẠT MULTISITE

Bước 1: Tắt tất cả các Plugin
Bước 2: Mở File Config.php và chèn đoạn code sau bên dưới <?php

[php] define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true ); [/php]

Bước 3: Vào lại trang quản trị WordPress tìm mục Tools -> Network Setup và làm theo hướng dẫn của WordPress

Bước 4: Kích hoạt lại các Plugin

(Lưu Ý: Khi kích hoạt, không nên kích hoạt toàn bộ mạng lưới. Chỉ kích hoạt khi cần với từng site con, hoặc site chính. Riêng đối với 1 số Plugin khi kích hoạt sẽ tự động tạo thêm bảng vào cơ sở dữ liệu… đây là 1 trong số những nguyên nhân chính khiến trang web ngày càng trở nên chậm chạp).

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *