[WP]: KÍCH HOẠT MULTISITE

Bước 1: Tắt tất cả các Plugin Bước 2: Mở File Config.php và chèn đoạn code sau bên dưới <?php [php] define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true ); [/php] Bước 3: Vào lại trang quản trị WordPress tìm mục Tools -> Network Setup và làm theo hướng dẫn của WordPress Bước 4: Kích hoạt lại các Plugin (Lưu… Continue reading [WP]: KÍCH HOẠT MULTISITE