[PHP] Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại

Tôi nghĩ có đôi lúc bạn sẽ cần dùng đến đường dẫn trang hiện tại, ví dụ bạn cần lưu đường dẫn vào 1 biến tạm để nếu nhấn nút Back sẽ trở lại đúng trang đó, kiểm tra người dùng đang ở trang nào, đang thao tác những gì….Nói chung yêu cầu thì muôn hình vạn trạng. Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn lấy được url :

[php]
<?php
function getCurrentPageURL() {
$pageURL = ‘http’;

if (!empty($_SERVER[‘HTTPS’])) {
if ($_SERVER[‘HTTPS’] == ‘on’) {
$pageURL .= "s";
}
}

$pageURL .= "://";

if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . ":" . $_SERVER["SERVER_PORT"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
} else {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
}

return $pageURL;
}
?>
[/php]

Đọc đoạn code ở trên, có thể có nhiều bạn bỡ ngỡ, thắc mắc không hiểu chức năng của biến $_SERVER[“SERVER_NAME”], $_SERVER[“SERVER_PORT”]…Sau khi đọc chú thích dưới đây, các bạn sẽ gỡ bỏ được các khúc mắc đó.

Ví dụ tôi có một đường dẫn như sau:

http://sinhvienit.net/@forum/showthread.php?t=2053

Thì khi sử dụng biến $_SERVER, chúng ta sẽ thu được các kết quả tương ứng như sau

[php]
$_SERVER[‘HTTP_HOST’] // sinhvienit.net
$_SERVER[‘PHP_SELF’] // /@forum/showthread.php
$_SERVER[‘REQUEST_TIME’] // Thời gian mà client gửi request ở dạng TIME _STAMP
$_SERVER[‘QUERY_STRING’] // t = 2053
$_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’] //Thư mục gốc chứa mã nguồn. VD: /home/sinhvienit/public_html (đối với Linux) hay C:\www (đối với windows)
$_SERVER[‘HTTP_REFERER’] // Cái này bạn đang trên http://www.google.com.vn/search?q=sinhvienit mà click vào link tới sinhvienit.net thì nó có giá trị http://www.google.com.vn/search?q=sinhvienit
$_SERVER[‘REMOTE_HOST’] // Hostname của người truy cập
$_SERVER[‘REMOTE_PORT’] // Port mà trình duyệt mở ra để kết nối tới server
$_SERVER[‘REQUEST_URI’] // /@forum/showthread.php?t=2053
$_SERVER[‘SERVER_NAME’] // Tên của server (Gần giống với computer-name) ở máy PC của mình. Ví dụ server.sinhvienit.net
$_SERVER[‘SERVER_ADDR’] // IP của server
$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] // IP của người truy cập
$_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’] // Thông tin về trình duyệt của người truy cập
[/php]

Hi vọng đoạn code sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái !

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *